Integritetspolicy

Propublik Svenska AB , utgivaren av ProquizLive, välkomnar och tackar dig för ditt intresse för ProquizLive och vår webbplats (“Sajten”) och alla relaterade mobilapplikationer, nedladdad programvara och andra tjänster som tillhandahålls av oss och på vilka en länk till denna integritetspolicy visas (tillsammans med webbplatsen, vår “tjänst”). Vi respekterar din integritet och är förpliktigade att skydda den personliga information som du kan tillhandahålla när du använder vår webbplatser och tjänster. Denna integritetspolicy beskriver din information vi kommer att samla in, hur informationen kommer att användas och de åtgärder vi vidtar för att skydda sådan information. Vi kommer inte att använda eller dela din information med någon förutom enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Genom att använda våra tjänster godkänner du att du har förstått innehållet i denna integritetspolicy. Om du inte godkänner denna integritetspolicy, använd inte våra tjänster.

1. Informationen vi samlar in på tjänsten

Vi samlar in olika typer av information om dig från eller genom vår tjänst.

1.1 Registreringsinformation

När du använder tjänsten kan du tillhandahålla, och vi kan samla in personuppgifter om dig, såsom din mejladress.

1.2 Användningsinformation

När du använder Tjänsten kan vi automatiskt samla in information om din enhet och hur Tjänsten används. Denna information kan vara personlig information som IP-adressen för din enhet eller andra enhetsadresser, eller icke-personliga uppgifter som operativsystem, webbläsarinformation och klicksökväg.

2. Hur vi använder informationen vi samlar in för

För att driva, underhålla, förbättra och tillhandahålla alla funktioner i tjänsten.
För att administrera ditt konto och tillhandahålla integration i chattrummet.
För att säkerställa att tjänsten fungerar korrekt och förbättra den, för att förstå och analysera användningen och nedladdningarna av tjänsten.
För att möjliggöra och marknadsföra tjänsten.
För att möjliggöra betalningen vid vinst i tjänsten.
För att anpassa tjänsten, som att komma ihåg din information så att du inte behöver logga in eller ange informationen igen varje besök.
För att tillhandahålla anpassningsbara annonser, erbjudanden och marknadsföringsmeddelanden, med ditt samtycke.
För att övervaka och analysera din användning av tjänsten och hur du interagerar med de riktade annonserna, för att kunna fatta kalkylerade affärsbeslut.
Som annat anges i denna integritetspolicy.

3. Hur vi delar din information

3.1 Vi kommer inte att hyra ut eller sälja din personliga information till andra.

Vi kan komma att dela din information med ett tredjepartsspårningsföretag som behandlar data för vår räkning och det är föremål för säkerhets- och sekretessskyldigheter enligt denna integritetspolicy , GDPR och tillämplig lag. Informationen kommer att delas med dessa tredje parter för dessa ändamål: reklam, reklam, marknadsföring, felsökning och förbättring av tjänsten.

3.2 I händelse av att vi är skyldiga att dela din information kommer vi att göra det om det krävs enligt lag, om det är föremål för stämning eller andra rättsliga förfaranden eller om vi har en rimlig övertygelse om att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

a) följa med lagen och rimliga förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter;
b) för att upprätthålla våra användarvillkor eller för att skydda säkerheten eller integriteten för vår tjänst; och eller
c) att utöva eller skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för oss, vår tjänst, användare eller andra.

3.3 ProquizLive är värd för ett chattrum

Kom ihåg att all information som du väljer att dela i dessa områden blir offentlig information, kommer att vara tillgänglig för alla och alla användare som har tillgång till Tjänsten. Därför bör du vara försiktig när du bestämmer dig för att lämna ut din personliga information.

3.4 I ett fall där en tredje part behandlar data för egen räkning, är dess behandling föremål för dess egen integritetspolicy och tillämplig lag.

4. Hur länge vi kommer att lagra dina uppgifter

Vi behåller endast din personliga information som samlats in i enlighet med denna integritetspolicy så länge:

  • Du använder våra tjänster.
  • Som är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.
  • Lösa tvister och upprätthålla våra avtal.
  • Vi behöver för att behandla eventuella betalningar som återstår.
  • Ifall vi måste göra det för att förhindra brott.

5. Överföring, lagring och behandling i ett annat land

Din information kan lagras och behandlas i länder som inte är belägna i Schweiz eller EES. Landet som det överförs till har kanske inte samma lagar som ditt land. I händelse av att din information kommer att överföras till detta andra land kommer vi dock att se till att den är skyddad i enlighet med GDPR-kraven och upprätta avtal med denna part för att säkerställa detta.

6. Hur vi skyddar din information

Vi är måna om att skydda din information. Vi följer allmänt accepterade branschstandarder för att skydda informationen som skickas till oss. Vi gör vårt bästa för att upprätthålla administrativa, tekniska och fysiska skydd för att hjälpa till att skydda din personliga information från förlust, förstörelse, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och annan olaglig form av behandling av din personliga information i vår ägo.

Vi använder program för att övervaka nätverkstrafik för att identifiera obehöriga försök att ladda upp eller ändra information, eller på annat sätt orsaka skada.

Ingen metod för överföring över Internet eller metod för elektronisk lagring är dock 100 % säker. Därför kan vi inte garantera informationens absoluta säkerhet.

7. Barns integritet

Vi tillåter inte barn under 13 år att registrera sig på vår tjänst, därför samlar vi inte medvetet in personlig information från barn. Om du tror att vi har någon information från eller om ett barn under 13 år, vänligen kontakta oss på info@proquizlive.se

8. Dina rättigheter avseende din information

Du har en rad rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. I detta avseende har du alltid rätt att utan kostnad få information om uppgifter som vi har om dig. Du har också rätt att begära att den raderas, begränsa behandlingen av den och att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter blockerade eller rättade. Där vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina uppgifter kan du ta bort detta samtycke när som helst. Dessutom har du även rätt till dataportabilitet i ett fall det blir aktuellt. Vidare kan du invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Om du har ett klagomål angående behandlingen av dina uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till den lokala tillsynsmyndigheten. Kontaktuppgifterna till den svenska datainspektionen finns på https://www.datainspektionen.se/

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina uppgifter eller om du har frågor om denna Integritetspolicy eller dina rättigheter enligt GDPR , vänligen kontakta info@proquizlive.se

9. Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om vi ​​kommer att göra ändringar kommer vi att meddela dig genom att visa ett meddelande i vår tjänst eller via e-post, innan ändringen träder i kraft. Om ändringarna är mindre gör vi dem bara här. Se till att du läser meddelandena noggrant.

10. Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@proquizlive.se